Заслужений академічний Закарпатський народний хор

Обкладинка

Заслужений академічний Закарпатський народний хор /Упорядкування та передмова Наталії Петій-Потапчук. – Ужгород: Ґражда, 2012. – 182 с.: іл. Ціна: 100 грн.

Пропонована читачеві книга – це науково-методичне, хронікально-документальне та нотне видання, присвячене одному з найповажніших осередків духовного життя нашого краю.

Заслужений академічний Закарпатський на­родний хор – унікальне явище в культурі Закар­паття, України та світовій історії. До нього, як до життєдайного джерела, вже майже сімдесят ро­ків звертаються люди, щоб глибше зрозуміти давні традиції основ духовного життя нашого на­роду.

Створений 25 вересня 1945 р. перший в істо­рії краю професійний мистецький колектив блис­кавично завоював симпатії слухачів не тільки на рідній землі, але й далеко за її межами.

Протягом усього творчого шляху колективу за­хоплено аплодували в усіх куточках України, республіках колишнього Радянського Союзу, а також країнах Європи: Польщі, Чехії, Словаччи­ні, Угорщині, Румунії, Сербії, Німеччині, Франції, Нідерландах, Португалії, Хорватії та багатьох ін­ших.

Обкладинка

Обкладинка

Сторінка з видання

Сторінка з видання

Сторінка з видання

Сторінка з видання

Історія колективу дає підґрунтя для оптиміс­тичного погляду в майбутнє. Вона знає підйоми й падіння, перемоги й невдачі, але загальний орієнтир був завжди на користь творчості. Попе­реду нові концерти по Україні та зарубіжжі. За­служений академічний Закарпатський народний хор продовжує свій шлях. Постійна систематич­на творча робота колективу є важливим компо­нентом його розвитку. Поява та творчий ріст ін­ших хорових колективів і виконавців не затьма­рили значення найстаршого професійного му­зично-виконавського колективу Закарпаття і ще раз закцентували його головне завдання, яке по­лягає в збереженні найглибшого самобутнього коріння закарпатського пісенно-хореографічно­го мистецтва та у високій місії – знайомити з ним багатогранний і мінливий сучасний світ.

[quickshop product=”Закарпатський хор”]

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *