М. Олашин. Історичний факультет УжНУ

28/05/2010

Олашин Микола Васильович. Історичний факультет Ужгородського національного університету: Біобібліографічний довідник/ Держ. вищий навч. заклад „Ужгород. нац. ун-т”; Бібліогр. ред. О.Д. Закривидорога; Відп. за вип. І.О. Мандрик. – Ужгород: Ґражда, 2010. – 440 с. іл.

ISBN 978-966-176-028-7

У пропонованому науково-довідковому виданні дано короткий нарис історії розвитку історичного факультету Ужгородського національного університету, вміщено біобібліографічні статті про усіх викладачів з моменту його створення, а також наведено відомості про професорсько-викладацький склад кафедр політології та філософії в період їх входження до структури істфаку УжНУ.

Для вчених-істориків, краєзнавців, аспірантів, студентів, дослідників історії освіти та науки.

УДК 016:378(477.87)

ББК Ч48г(4Укр-4Зак)я1

Ціна: 50 грн.

М. Олашин. Історичний факультет

[quickshop product=”Олашин. Історичний факультет”]

Fatal error: Can't use function return value in write context in /sata2/home/users/links1/www/www.grazhda.uz.ua/wp-content/themes/book-rev-lite/templates/bookrev_review_wrap_up_template.php on line 71