Тиводар М. П. Життя і наукові пошуки Федора Потушняка

23/04/2010

Тиводар Михайло Петрович. Життя і наукові пошуки Федора Потушняка. – Ужгород: Ґражда, 2005. – 284 с.: іл., м/о, видання друге.

ISBN 966-7112-96-9, ББК 71.4+63.5 (4УКР)

Пропоноване видання присвячене 95-річчю від дня народження відомого письменника, філософа, історика, археолога, етнографа Федора Потушняка та 60-річчю Ужгородського національного університету. На основі документів не лише зроблено спробу дати опис життєвого і творчого шляху Ф. Потушняка, а й зосереджено увагу на тих випробуваннях, які випали на його долю впродовж 1940-1960 рр.

У книзі вперше публікується велика добірка архівних матеріалів Ф. Потушняка: листів, характеристик, протоколів, автобіографія письменника, передруків з партійної преси повоєнних років та фотографій. Окремими розділами подано також одне з неопублікованих етнографічних досліджень вченого та бібліографію його наукових і науково-популярних праць.

Ціна 40 грн.

М. Тиводар. Федір Потушняк

Fatal error: Can't use function return value in write context in /sata2/home/users/links1/www/www.grazhda.uz.ua/wp-content/themes/book-rev-lite/templates/bookrev_review_wrap_up_template.php on line 71