Мельничук

Мельничук

Особові імена в українсько-польській міжмовній комунікації

Мельничук

Мельничук

Мельничук Тетяна. Особові імена в українсько-польській міжмовній комунікації: українсько-польський словник особових імен. – Ужгород: Ґражда, 2013. – 132 с.

ISBN 978-966-176-106-2

Опрацювання прозорих та розбірливих норм транскрибування українських онімів, зокрема й антропонімів, а як наслідок їх чітке дотримання, сприяло б елімінації перешкод в українсько-польській комунікації. Звісно, це діє й у зворотному напрямку: окремого дослідження чекає також тема відтворення українською польського назовництва.

Сподіваємося, пропонований словник стане першою цеглиною у фундаменті створення в обох мовах точнішої системи транскрипції слів та текстів з однієї мови на іншу, а також адаптації власних назв.

Ціна: 50 грн.

Читати далі »Особові імена в українсько-польській міжмовній комунікації