Пласт на Закарпатті в минулому і сьогодні
Видано / 29/08/2012

TweetВласне, це матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Пласту на Закарпатті (Ужгород, 17 серпня 1996 року). Збірник містить статті, які висвітлюють історико-філософські, науково-педагогічні засади пластування, аналізують шляхи вдосконалення змісту, методів та форм діяльності Пласту. Інші матеріали розкривають історію становлення, розвитку і поширення Пласту на Закарпатті в минулому і сьогодні. Розглядаються сучасні моделі-орієнтири пластування.

Іван Гоменюк. Пустощі східноєвропейської Кліо
Видано , головне / 10/11/2011

TweetГоменюк Іван. Пустощі східноєвропейської Кліо. – Ужгород: Ґражда, 2011. – 392 с. ISBN 978-966-176-071-3 Бальзак у «Людській комедії» так резюмував бачення Східної Європи Західною: «Україна, Росія, дунайські рівнини, словом слов’янський народ – це ланка між Європою та Азією, між цивілізацією і варварством». Територія від Одеру до Дону й від Балтики до Криму протягом тисячоліть свого існування була своєрідною історичною Атлантидою. Нею прокочувалися орди Аттіли та Чінгісхана, тут вирували революції та релігійні війни, саме ці землі стали голо-вною ареною двох світових війн. Неймовірні пригоди та банальний героїзм, фальшиві пророки і невизнані генії, замовчані трагедії й щоденне виживання – усе це Центрально-Східна Європа. Саме маловідомим сторінкам її історії й присвячено цю книгу. Вона – не академічне дослідження і не пропагандистська збірка, це спроба небайдужого профана розповісти про події та людей, про які сьогодні рідко згадують, але які справили значний вплив на долю ЦСЄ. У книзі багато дат, чисел та знаків запитання. У ній не буде вироків та ярликів. Бо у ЦСЄ їх легко роздавати, але тяжко змити. З цієї книги ви дізнаєтесь, приміром, чи була інквізиція на українських землях, як служили ведмеді у польській армії, чи атакували улани німецькі танки, хто мріяв про Великоукраїнський Рейх, як Пілсудський планував воювати з сусідами та кохав…

М. Мушинка. Лицар волі: Життя і політично-громадська діяльність Степана Клочурака
Видано , головне / 15/07/2011

TweetМушинка М. І. Лицар Волі: Життя і політично-громадська діяльність Степана Клочурака. – Видання друге, змінене і доповнене. – Ужгород: Ґражда, 2011. – 440 с.: іл. У книжці відтворено сторінки життя і діяльності громадського і політичного діяча Закарпатської України Степана Степановича Клочурака (1895-1980). Він був ініціатором антиугорського повстання на Закарпатській Гуцульщині, засновником і президентом Гуцульської Республіки в Ясіні (1919), командиром закарпатської сотні УГА в боротьбі з більшовиками та денікінцями. У міжвоєнний період був співорганізатором “Просвіти”, торговельних, економічних, молодіжних, військових та педагогічних спілок на Закарпатті, керівником українських фракцій Соціал-демократичної й Аграрної партій та головним редактором їх друкованих органів: “Народ”, “Вперед” та “Земля і Воля”.

Марко Боєслав (Михайло Дяченко). Поезії
Видано , головне / 11/05/2011

TweetМихайло Дяченко (Боєслав) народився 25 березня 1910 р. на Івано-Франківщині (Станіславщині), в селі Боднарові Калуського району. 23 лютого 1952 року в селі Дзвиняч Богородчанського району на Івано-Франківщині героїчно загинув, підірвавшись гранатою у криївці.

Ребрик Н. Й. Література народовецтва і Чину
Видано / 23/07/2010

TweetРебрик Наталія Йосифівна. Література народовецтва і Чину на українському Підкарпатті в першій половині ХХ століття: Монографія. – Ужгород: Ґражда, 2007. – 220 с. У монографії осмислюється література українського Підкарпаття першої половини ХХ століття, історичні умови її розвитку та витворення двох напрямів, об’єднаних патріотичним духом, але відмінних за ідейно-естетичними ознаками: літератури народовецького напряму – на основі творчості Августина Волошина, Ірини Невицької, Юрія Станинця та літератури Чину – на основі поезії Степана-Севастіяна Сабола-Зореслава й Івана Рошка-Ірлявського. Автор аналізує самобутність кожного з означених напрямів, їх ідейно-естетичні програмні настанови, роль в історії розвитку літератури краю вище зазначених письменників та їх місце в загальноукраїнському літературному контексті. Досліджуються функціональне значення народовецької літератури й літератури Чину в сучасності та історичній перспективі. Пропоноване видання розраховане на науковців, вчителів, студентів-філологів та широке коло зацікавлених літературою Закарпаття. ББК Ш 5 (4Укр–4 Зак)5 Ціна: 30 грн. [quickshop product=”Ребрик Н. Література народовецтва і Чину”]

М. Олашин. Історичний факультет УжНУ
Видано / 28/05/2010

TweetОлашин Микола Васильович. Історичний факультет Ужгородського національного університету: Біобібліографічний довідник/ Держ. вищий навч. заклад „Ужгород. нац. ун-т”; Бібліогр. ред. О.Д. Закривидорога; Відп. за вип. І.О. Мандрик. – Ужгород: Ґражда, 2010. – 440 с. іл. ISBN 978-966-176-028-7 У пропонованому науково-довідковому виданні дано короткий нарис історії розвитку історичного факультету Ужгородського національного університету, вміщено біобібліографічні статті про усіх викладачів з моменту його створення, а також наведено відомості про професорсько-викладацький склад кафедр політології та філософії в період їх входження до структури істфаку УжНУ. Для вчених-істориків, краєзнавців, аспірантів, студентів, дослідників історії освіти та науки. УДК 016:378(477.87) ББК Ч48г(4Укр-4Зак)я1 Ціна: 50 грн. М. Олашин. Історичний факультет [quickshop product=”Олашин. Історичний факультет”]