Ярина Стецько. Французька та українська поезія першої половини ХХ століття
Видано / 27/03/2013

TweetСтецько (Салига) Я. Т. Французька та українська поезія першої половини ХХ століття. Семантико-стилістична типізація: Монографія. – Ужгород: Ґражда, 2013. – 228 с.: іл. ISBN 978-966-176-085-0 Ціна: 50 грн Початок ХХ століття в українській та французькій поезії позначений зміною естетичних параметрів, синтезуванням різнорідних, навіть взаємозаперечних, культурних моделей, нехтуванням канонами попередніх епох.

Ґоца Еріка. Назви їжі й кухонного начиння в українських карпатських говорах
Видано / 17/06/2011

TweetҐоца Еріка Дюлівна. Назви їжі й кухонного начиння в українських карпатських говорах /Відп. ред. І. В. Сабадош. – Ужгород: Ґражда, 2010. – 360 с.: іл. У пропонованій праці здійснено лексиколого-етимологічний, словотвірний та лінгвогеографічний аналіз назв їжі й кухонного начиння в українських говорах Карпат.

Презентація книги “Етнографія Закарпаття”
презентації / 24/03/2011

TweetУ прес-центрі «Закарпаття» презентували історико-етнографічний нарис про етнографію Закарпаття. З журналістами зустрілися автор, професор, вчений-етнолог Михайло Тиводар та директор видавництва «Ґражда», яке видало друком книгу, Іван Ребрик.

Михайло Сюсько. Карпатоукраїнський зоонімікон
Видано / 23/02/2011

TweetСюсько М. І. З народного джерела: карпатоукраїнський зоонімікон у контексті інших слов’янських (і неслов’янських) мов: Монографія. – Ужгород: Ґражда, 2011. – 272 с. Видання присвячене актуальній проблемі сучасної мовознавчої науки – специфіці народної, чи реальної, зоонімії. Своєчасність цієї праці зумовлена майже повною відсутністю дотепер ґрунтовних досліджень у сфері народної зоонімії як особливої ланки в системі української ономастики взагалі. Вона є, по суті, першою спробою комплексного опрацювання сучасного українського зоонімікону як системного утворення, з огляду на що й цей клас онімів потребує докладної наукової інтерпретації. На багатьох прикладах як особливих фрагментах функціонального вияву мови в пропонованій праці простежується, так би мовити, матеріалізація онімних одиниць (зоонімів) на функціональному рівні. Монографія виконана на зоонімійному матеріалі, зібраному нами одноосібно упродовж 1975–1981 рр. більш ніж у 118 селах Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської і Чернівецької областей, а також з урахуванням відповідних даних, почерпнутих з різних друкованих джерел (лексикографічні праці, фольклорні, етнографічні та інші матеріали). ББК 81.2УКР-67 ISBN 978-966-176-033-1 © Михайло Сюсько, 2009 © Світлана Куртан, дизайн, 2009 © Видавництво “Ґражда”, 2009 Ціна: 50 грн.

М. Тиводар. Етнологія
Видано / 02/12/2010

TweetТиводар Михайло Петрович. Етнологія: Навчальний посібник. – Ужгород: Ґражда, 2010. – 504 с. ISBN 978-966-8924-62-0 У посібнику досліджено місце етнології у системі гуманітарних наук, охарактеризовано джерела, методи і методики дослідження, розкрито шляхи її формування як самостійної науки, проаналізовано школи, напрями тощо. В окремих розділах дається аналіз основних понять етнології, розкриваються сутність і природа етносу, особливості його існування в часі, висвітлюються теоретичні проблеми етногенезу і етнічної історії та характеризуються культурно-побутові особливості етнічних спільнот у минулому і сьогоденні. Для студентів гуманітарних факультетів вузів. ББК 63.5(4УКР) Ціна: 80 грн. М. ТИВОДАР. Етнологія

Казки і безпека дітей
Видано / 18/11/2010

TweetДля дитячого віку найцікавішим джерелом інформації є казка, яку дитині розповідають батьки, вихователі. Через елементи світу, які дитина любить, існує можливість швидко прореагувати, розкрити суть і запобігти можливому психічному травмуванню дитини.

Яндекс.Метрика