Меч і мисль: творчість Романа Іваничука у національних вимірах української культури

Меч і мисль: творчість Романа Іваничука у національних вимірах української культури: Збірник наукових праць. – Львів-Ужгород: Ґражда, 2009. – 336 с.: іл.

Збірник містить доповіді та повідомлення літературознавців, мовознавців і фольклористів – на науковій конференції “Меч і мисль: творчість Романа Іваничука у національних вимірах української культури” (3.06.2004, Львів), присвяченій 75-річчю від дня народження письменника та 50-річчю його творчої діяльності.

В окремих розділах публікуємо інтерв’ю з Митцем слова та деякі літературно-критичні відгуки на його історичну романістику.

Тексти опубліковано в авторській редакції.

Ціна: 50 грн. (т/о), 40 грн. (м/о) НЕМАЄ В НАЯВНОСТІ

[quickshop product=”Іваничук. Меч і мисль”]

В. Задорожний, Ю. Кундрат . Курс історії української культури

В. Задорожний, Ю. Кундрат . Курс історії української культури (ІХ – початок ХХІ ст.): Навчальний посібник для студентів-україністів. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 432 с.

Курс прочитаний для студентів україністів філософського факультету Пряшівського університету (Словаччина) та студентів гуманітарних факультетів Ужгородського національного університету (Україна).
У курсі висвітлюється історія української культури від найдавніших часів і до наших днів. Матеріали курсу в комплексі дозволяють студентам поглиблено вивчити й опанувати знаннями про світ української культури, широку панораму її історичного розвитку в контексті європейської і світової культури.

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

Може бути корисним усім, хто цікавиться історією культури України та Закарпаття зокрема.

ББК 83 (4УКР)ISBN 978-966-8924-97-2

Ціна – 50 грн.

[quickshop product=”Задорожний. Історія культури”]

Филонович В. З. Березневі дні Карпатської України

Филонович В. З. Березневі дні Карпатської України / Підготовка тексту, передмова та примітки Олександра Пагірі. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 96 с.

Спогади полковника армії УНР В. Филоновича «Березневі дні Карпатської України» є унікальним джерелом вивчення історії Карпатської України.

Праця містить важливий фактичний матеріал для висвітлення проблем військового будівництва та українського державотворення на Закарпатті в 1938-1939 роках. Особливу увагу автор присвятив аналізу проблеми обороноздатності Карпатської України перед наступом регулярної угорської армії та характеристиці діяльності Організації Народної Оборони «Карпатська Січ» (ОНОКС).

Будучи професійним військовим, підполковник В. Филонович дає критичну оцінку стану військової готовності Карпатської Січі до відбиття угорського вторгнення. Основну провину за це автор покладає на керівництво Карпатської Січі, звинувачуючи його у непрофесіоналізмі, аматорстві та безвідповідальності за долю країни та життя людей.

Текст публікується із збереженням мовних, лексичних та стилістичних особливостей праці. Виправлені орфографічні та граматичні помилки.

Публікується за: Statni ustredni archiv v Praze. – Karton U14. – Inv. 71. – L.1-40. Чернетка. Машинопис. (Фотокопія зберігається у Львові в архіві Центру досліджень визвольного руху).

Ціна:  25 грн.

З цієї серії: Єфремов С. Ф. Бої 14-15 березня 1939 року на Карпатській Україні

Филонович-Березневі-дні-Карпатської-України

[quickshop product=”Филонович. Березневі дні”]

Петро Світлик. Небесна студня

Світлик П. М. Небесна студня: Закарпатські народні перекази, легенди, вірування, звичаї, традиції, побут /Упорядкування та підготовка текстів Наталії Ребрик. – Серія: Блукаючі вогні віртуального світу. – Книга 2. – Ужгород: Ґражда, 2008. – 144 с.+16 с. іл.

Перша половина ХХ століття виховала цілу плеяду вчених та письменників, композиторів, просто «чорноробів українського письменства», що поклали на олтар Вітчизни знання і талант. Серед них почесне місце посідає видатний закарпатський народний вчитель, фольклорист, етнограф, самодіяльний композитор Петро Михайлович Світлик.

Особливе місце у його спадщині займають записані ним особисто та у співпраці із Семеном Петрашком історичні перекази,  легенди, народні оповідання. Глибоке знання справи і науковий підхід продемонстрував Петро Світлик і при опрацюванні етнографічних матеріалів. Стабільним і послідовним був його інтерес до «народної філософії». Доробок автора на сьогодні залишається найповнішим зібранням народознавчих матеріалів з Боржавської долини.

Підготовлено за виданням «Вибір чехословацьких і підкарпаторуських переказів» (Прага, 1937 р., розділ «Підкарпаторуські перекази», запис Петра Світлика і Семена Петрашка), а також за публікаціями Петра Світлика в часописах «Підкарпатська Русь» та «Наш рідний край» в 30-х роках ХХ століття.

Видання проілюстроване репродукціями настін-них дидактичних малюнків (30-ті рр.) Йосипа Бокшая з фондів відділу історії чеського шкільництва музею Коменського в Пшерові (директор Франтішек Гібл) та окремих картин художника.

Ціна: 20 грн.

[quickshop product=”Небесна студня”]

Миколая Божук. Я зберу той жар у пісню

Божук Миколая. Я зберу той жар у пісню…/Передмова Любиці Баботи та Дмитра Павличка. – Літературна краєзнавча серія “Люби своє”. – Ужгород: Ґражда, 2010. – 344 с.: іл.

Доробок Миколаї Божук не дуже великий і протягом життя з’явилася тільки одна її збірка, названа “Поезії” (Ужгород, 1930), до якої ввійшло 55 віршів. Друга збірка “Мережки”, підготована до друку в 1935 році, залишилася в рукописі і здавалось, що назавжди загубилася. Після інтенсивних пошуків чоловікові поетеси Михайлові Штефуці вдалось встановити зміст готованої збірки. Входило до неї 48 віршів, з яких 29 було – друковано раніше, але 19 мало появитися вперше. Михайло Штефуца 13 з них віднайшов, але останні, здається, назавжди пропали так, як протягом війни пропала вся рукописна спадщина поетеси. Сьогодні є відомих по над сто поезій Миколаї Божук, одна коротка проза, п’єса (написана в співавторстві з Аґафією Бойчук), декілька сценаріїв урочистих програм для шкільних потреб та статей, надрукованих у фахових журналах.

У пропонованому обсязі доробок Миколаї Божук йде до читача вперше. Окрім того, видання містить надзвичайно цікаві й важливі матеріали про життя і творчість поетеси, які теж друкуються вперше.

Пропонована книга є другою із задуманої серії літературно-краєзнавчих видань, присвяченої пам’яті видатного вченого, великого патріота рідного краю академіка Олекси Мишанича, який за життя жертовно працював і на те, аби літературні перлини Закарпаття – сяяли й на широкі загальноукраїнські простори.

Видання присвячене 103-річчю від дня народження Василини-Миколаї Штефуци-Божук, 75-річчю від дня народження акад. Олекси Мишанича, 70-й річниці проголошення державності Карпатської України та 20-літтю відновлення Пласту в Україні.

Ціна: 40 грн.

Миколая Божук. Я зберу той жар у пісню

*

Дорошенко Д. Слов’янський світ в його минулому й сучасному

Слов'янський світ

Слов’янський світ

Праця Дмитра Дорошенка не відома не лише широкій культурній громадськості, а й вузькому колу фахівців-славістів. Адже цій праці дивом судилося побачити світ далеко від України, навіть поза Славією, у Берліні 1923 р.

Continue reading “Дорошенко Д. Слов’янський світ в його минулому й сучасному” »

Роман Офіцинський. Новоселиця у минулому і сьогодні (1371–2009 роки)

Офіцинський Р. А. Новоселиця у минулому і сьогодні (1371-2009 роки): Історико-краєзнавча монографія. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 512 с.: іл., т/о, м/о.

У новій – історико-краєзнавчій – книзі доктора історичних наук, професора кафедри історії України Ужгородського національного університету Романа Офіцинського висвітлено минуле українського гірського села Новоселиця, котре знаходиться в Тячівському районі Закарпатської області. На щедрому історичному тлі, збагаченому подробицями, контамінаціями і порівняннями, скрупульозно простежуються соціальні, господарські, етнополітичні, освітні та культурно-мистецькі зміни в житті сільської громади з часу першої писемної згадки (1371) донині.

Монографія виходить у світ за організаційного і науково-технічного сприяння співробітників Науково-дослідного інституту україністики ім. М. Мольнара Ужгородського національного університету Віктора Росака і Тетяни Сергієнко.

Ціна: т/о – 80 грн., м/о – 70 грн. НЕМАЄ В НАЯВНОСТІ

[quickshop product=”Офіцинський. Новоселиця, м/о”]

Михайло Приймич. Перед лицем твоїм. Закарпатський іконостас

Михайло Приймич. Перед лицем твоїм. Закарпатський іконостас. Ужгород: Карпати-Ґражда, 2007. – 224 с. – іл.

Книга написана на основі досліджень сакрального мистецтва Закарпаття XVII-XIX ст. й відомих на сьогодні писемних і фольклорних джерел. У праці викладено коротку історію Мукачівської єпархії зазначеного періоду та проаналізовано роль церковного проводу у формуванні мистецького середовища краю. Зроблено спробу систематизації та аналізу творів сакрального мистецтва, зокрема іконостасів, на тлі культурного розвитку історичного Закарпаття. Дається коротка характеристика творчості різьбярів та живописців, відомості про яких подаються вперше.

Ціна:  100 грн.

Людина, що відкриває світ Карпат, тричі переживає захоплення сущим. Уперше завмирає від захвату перед величчю храму природи, де стінами високі гори, склепінням – небо, атрибутами – свічки смерек, чаші озер, стрічки річок. Другу хвилю захоплення викликає рукотворне чудо – стародавні дерев’яні церкви – унікальні архітектурні твори, ідеально вписані в ландшафт, позначені особливим духом давнини. Втретє здіймається в душі благоговіння, коли повільно відчиняються могутні дубові двері церкви, і очі, призвичаївшись до напівтемряви, вловлюють у глибині нави тьмяний стриманий полиск стіни іконостаса. Особливе золото вкриває цю стіну, його приглушений блиск свідчить не про розкіш: таким уявляється сяйво дорогоцінного таїнства, що відбувається за іконостасом – невловимий дотик до вічності, на мить прилучення скінченного до безконечності.

Уже підійшовши ближче, можна усвідомити красу різьбар-ської роботи і мальованих ікон. У церкві віками втішалася і розквітала душа закарпатця, в іконостасі бачився світ Божий і відображення людського світу. Після спорудження церкви встановлення іконостасу було наступною найважливішою подією. До роботи залучалися кращі місцеві майстри або запрошені відомі фахівці. Єпископи з усією строгістю давали дозволи на різьбарську та малярську працю. Так формувалися сільські музеї мистецтва і творилися мистецькі епохи. Тут Закарпаття ренесансне і класичне, барокове і рококове, ампірне і неоготичне. І завжди – художньо точна і сутнісно правдива інтонація народної традиції.

Як захопливо подорожувати по селах, розглядаючи, порівнюючи нескінченну галерею іконостасів, насолоджуючись декоративними пишнотами перегородок, колон, капітелей, консолей, картушів, медальйонів, обрамлень, виокремлюючи в уяві неймовірно багату за художніми формами, пластикою, архітектонікою колекцію царських врат. А ще дияконські врата і бічні вівтарі, а ще престоли, кивоти й аналої, процесійній напрестольні хрести, свічники, люстри і нарешті добротні шафи і лави, розмальовані лади й цифровані крісла – золоті по-клади закарпатського декоративно-прикладного мистецтва.

Усе це багатство вмістилося в уяві мистецтвознавця Михайла Приймича і, вибудувавшись у формі книги, стало доступним багатьом. Зібрані під однією обкладинкою, ці найдзвичайно цінні зразки закарпатського різьбарського мистецтва перестають бути окремими предметами, що прикрашають церкву певного міста чи села. Завдяки таланту Михайла Приймича нарізно існуючі церковні художні твори перетворюються на мистецьку скарбницю, яка починає жити своїм життям, яку можна відкривати і, гортаючи сторінки, перебирати зібрані в ній скарби, оглядаючи урочисті загальні плани чи тішачись майстерно вигладженими деталями.

Тричі пережите захоплення в Карпатах – як троє врат у царство прекрасного: перші врата – у світ карпатської природи, другі врата – у простір карпатського храму і треті врата – царські, що ведуть у царство Твоє, Господи, – і перед ними зупиняєшся, сповнений смирення та любові, як перед лицем Твоїм.

[quickshop product=”Приймич. Іконостас”]