Тиводар М. П. Етнографія Закарпаття

Михайло Тиводар. Етнографія Закарпаття

Михайло Тиводар. Етнографія Закарпаття

Видання друге, змінене і доповнене.

У книзі в доступній формі розглянуто основні етапи етнічної історії та етногенезу, наведено етнографічне районування українців Закарпаття. Традиційна культура українців краю – господарство, житло, одяг, сім’я і сімейний побут, свята, звичаї, обряди і світоглядні уявлення розглядаються на основі зібраних польових матеріалів та численних публікацій.

Continue reading “Тиводар М. П. Етнографія Закарпаття” »