Михайло Сюсько. Карпатоукраїнський зоонімікон

23/02/2011

Сюсько М. І. З народного джерела: карпатоукраїнський зоонімікон у контексті інших слов’янських (і неслов’янських) мов: Монографія. – Ужгород: Ґражда, 2011. – 272 с.

Видання присвячене актуальній проблемі сучасної мовознавчої науки – специфіці народної, чи реальної, зоонімії. Своєчасність цієї праці зумовлена майже повною відсутністю дотепер ґрунтовних досліджень у сфері народної зоонімії як особливої ланки в системі української ономастики взагалі. Вона є, по суті, першою спробою комплексного опрацювання сучасного українського зоонімікону як системного утворення, з огляду на що й цей клас онімів потребує докладної наукової інтерпретації. На багатьох прикладах як особливих фрагментах функціонального вияву мови в пропонованій праці простежується, так би мовити, матеріалізація онімних одиниць (зоонімів) на функціональному рівні.

Монографія виконана на зоонімійному матеріалі, зібраному нами одноосібно упродовж 1975–1981 рр. більш ніж у 118 селах Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської і Чернівецької областей, а також з урахуванням відповідних даних, почерпнутих з різних друкованих джерел (лексикографічні праці, фольклорні, етнографічні та інші матеріали).

ББК 81.2УКР-67
ISBN 978-966-176-033-1
© Михайло Сюсько, 2009
© Світлана Куртан, дизайн, 2009
© Видавництво “Ґражда”, 2009

Ціна: 50 грн.

Михайло Сюсько. Карпатоукраїнський зоонімікон

[quickshop product=”Сюсько. Зоонімікон”]

Fatal error: Can't use function return value in write context in /sata2/home/users/links1/www/www.grazhda.uz.ua/wp-content/themes/book-rev-lite/templates/bookrev_review_wrap_up_template.php on line 71