Василь Горват. Великий похід

27/11/2009

Горват Василь
Г 31 Великий похід: Фантастичні повісті. – Ужго-род: Ґражда, 2009. – 176 с.: іл.
ISBN 978-966-176-030-0
Уже перше знайомство з короткими фантас-тичними новелами Василя Горвата приємно вра-жають легкістю, з якою вступаєш у світ фантас-тичних персонажів. Хоча насправді йдеться не про вигадані проблеми, переживання або теми. Хочеться наголосити не стільки на фантастичнос-ті, скільки на актуальності повістей. Симптома-тично, що в повісті “Напередодні урагану” пору-шено (чисто по-горватівськи) тему екологічної катастрофи, вірніше її наслідків, її впливу на дум-ки, філософію й поведінку людей. Здається, деякі передбачення уже починають збуватися…
ББК 84 (4УКР) 6-5

Василь Горват. Великий похідГорват Василь.  Великий похід: Фантастичні повісті. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 176 с.: іл.

Уже перше знайомство з короткими фантастичними новелами Василя Горвата приємно вражають легкістю, з якою вступаєш у світ фантастичних персонажів. Хоча насправді йдеться не про вигадані проблеми, переживання або теми.

Хочеться наголосити не стільки на фантастичності, скільки на актуальності повістей. Симптоматично, що в повісті “Напередодні урагану” порушено (чисто по-горватівськи) тему екологічної катастрофи, вірніше її наслідків, її впливу на думки, філософію й поведінку людей. Здається, деякі передбачення уже починають збуватися…

ББК 84 (4УКР) 6-5

Ціна: 15 грн.

Василь Горват. Великий похід

[quickshop product=”Горват. Похід”]

Fatal error: Can't use function return value in write context in /sata2/home/users/links1/www/www.grazhda.uz.ua/wp-content/themes/book-rev-lite/templates/bookrev_review_wrap_up_template.php on line 71