Сергій Степа. Велосипедний оркестр

27/11/2009

Степа Сергій
С 31 Велосипедний оркестр. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 152 с.: іл.
ISBN 978-966-176-022-5
Дві попередні книги – “Три повісті і Площа” (2005) та “Оповідання і Целми” (2006) – засвідчи-ли прихід в українську літературу непересічного прозаїка. Сергій Степа одразу ж набув достатньо широке коло шанувальників – читачів бувалих і вибагливих, що трапляється не так часто. Кілька-річна пауза, безперечно, інтригувала, а читацьке очікування чергової книги, очевидно, пропорцій-но зобов’язувало автора в сенсі виваженості про-позиції. Сподіваємося, що Сергій Степа потра-фить подолати поріг очікування і впевнить чита-ча у виправданості симпатій.
ББК 84(4УКР)5

Сергій Степа. Велосипедний оркестрСтепа Сергій. Велосипедний оркестр. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 152 с.: іл.

Дві попередні книги – “Три повісті і Площа” (2005) та “Оповідання і Целми” (2006) – засвідчили прихід в українську літературу непересічного прозаїка.

Сергій Степа одразу ж набув достатньо широке коло шанувальників – читачів бувалих і вибагливих, що трапляється не так часто.

Кількарічна пауза, безперечно, інтригувала, а читацьке очікування чергової книги, очевидно, пропорційно зобов’язувало автора в сенсі виваженості пропозиції.

Сподіваємося, що Сергій Степа потрафить подолати поріг очікування і впевнить читача у виправданості симпатій.

Ціна: 20 грн.
Сергій Степа. Велосипедний оркестр

[quickshop product=”Степа. Оркестр”]

Fatal error: Can't use function return value in write context in /sata2/home/users/links1/www/www.grazhda.uz.ua/wp-content/themes/book-rev-lite/templates/bookrev_review_wrap_up_template.php on line 71